Offshore

Med en årlig omsætning, der anslås til cirka ti milliarder kroner og en beskæftigelse på op mod 20.000 personer, er de danske maritime aktiviteter relateret til offshore betydelige. Ikke kun for rederierne, men også for leverandører. 

Specielt inden for opsætningen af havvindmøller er der voldsom vækst i disse år i størrelsesordenen 12-15 procent årligt indtil 2020. Antallet af havvindmølleparker, især i Nordeuropa, forventes at blive mangedoblet de kommende år, og da der er knyttet ikke mindre end 18 forskellige fartøjstyper til opsætning, servicering og nedtagning af havvindmøller, giver udviklingen store muligheder for de danske rederier og deres medarbejdere.

Derfor arbejder Danmarks Rederiforening på en naturlig modernisering af anvendelsesområdet for tonnageskatteordningen, der kan sikrer at væksten på offshore-området fortsat vil ske med udgangspunkt i Danmark.

Kontakt

 1. Thomas Sylvest
  Erhvervspolitisk konsulent, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9226
  Mobil:  +45 4049 7886
 2. Søren Enemark
  Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9257
  Mobil:  +45 4124 7431

Offshore-rapport

 1. Global Evaluation of Offshore Wind Shipping Opportunity