Miljø og klima

Danske rederier har for længst erkendt nødvendigheden af at drive virksomhed under hensyn til klima og miljø.

Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima. De seneste år har medlemmerne af Danmarks Rederiforening investeret milliarder af kroner i nye grønne løsninger, og den aktivitet vil fortsætte i takt med, at nye muligheder og lovkrav viser sig. Det har indtil videre blandt andet betydet et betydeligt fald i CO2-udledningen fra skibsfarten.

Men hvis ny miljøbeskyttende lovgivning skal have effekt, er det afgørende, at reglerne er klare og effektive, og at myndighedernes håndhævelse følger trop.

International Maritime Organization

FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har i mere end 50 år fastsat internationale standarder og bindende regler om sikkerhed og miljø for skibsfarten. Hovedkvarteret ligger i London, og organisationen arbejder gennem komiteer og underkomiteer, som jævnligt mødes. 170 lande er medlem, og der kan træffes flertalsbeslutninger. Hvis et skib ikke lever op til de internationale regler, kan det være vanskeligt at sejle til andre lande, fordi havnestatskontrollen verden over har myndighed til at tilbageholde skibe, der ikke lever op til IMO`s internationale regler.

Læs om Rederiforeningens klimapolitik og studiet bag - ”CO2-udledninger fra international skibsfart – mulige reduktionsmål og associerede veje”

Kontakt

 1. Helle Knudsen
  Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  3348 9236
  Mobil:  6167 2523
 2. Maria Bruun Skipper
  Underdirektør, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9286
  Mobil:  +45 2128 4966
 3. Per Winther Christensen
  Teknisk chef, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9252
  Mobil:  +45 2945 8324
 4. Morten Glamsø
  Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9216
  Mobil:  +45 2267 0705