Juridiske rammevilkår

Danmarks Rederiforening beskæftiger sig med emner af generel erhvervsjuridisk karakter og bidrager til politiske initiativer inden for området.

 

Fokus er primært på søret, selskabsret, forsikringsret, konkurrenceret og regnskabs- og kapitalmarked forhold. Reglerne er med til at fastlægge rammevilkårene for rederidrift i og for Danmark. Rammevilkårene omfatter bl.a. skibsregistrering, ansvar og forsikring i forbindelse med transport af passagerer og gods, herunder miljøskader, men også regler om arrest, søpant og vragfjernelse.

 

Vi varetager medlemsinteresser i national lovgivning, EU-forslag samt i udarbejdelsen af internationale konventioner og er repræsenteret i de internationale rederiforeninger ECSA, ICS, BIMCO og i søretsforeningen CMI. Vi har en løbende dialog med danske myndigheder, og vi deltager desuden i IMO forhandlinger om nye reglerne inden for søretten. Udover varetagelse af medlemsinteresser ved regeludformning, rådgiver vi også medlemmerne inden for disse emner.

Kontakt

  1. Henriette Ingvardsen
    Erhvervsjuridisk chef, Danmarks Rederiforening
    Mobil:  +45 2033 0609