Rederiforeningen af 2010

Rederiforeningen af 2010 er en branche- og arbejdsgiverforening. Foreningens formål er at samle danske rederier med beslægtede interesser inden for drift af mindre og mellemstore skibe samt at:

  • varetage medlemmernes interesser over for offentligheden
  • varetage medlemmernes interesser over for danske og udenlandske myndigheder, herunder repræsenterer skibsfarten i råd og nævn
  • varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål over for de ansatte og disses organisationer, herunder føre forhandlinger samt indgå bindende aftaler angående løn- og kontraktforhold vedrørende personer ansat på skibene.

Som medlem af både branche- og arbejdsgiverforeningen kan skibe optages fra enhver enkeltperson, partrederi, selskab eller interessentskab, som hovedsagelig driver eller opererer mindre og mellemstore last- eller specialskibe, der er registreret i Dansk Skibsregister og/eller Dansk Internationalt Skibsregister. Endvidere kan danske passagerskibe, der ikke medtager køretøjer, optages.

Andre skibe, som opereres af virksomheder i riget - inklusive Grønland og Færøerne, kan associeres i foreningens brancheorganisation.

Foreningen har på pr. 1. marts 2016 267 skibe som medlem af branche- og arbejdsgiverforeningen. 

Rederiforening af 2010 har siden foreningens stiftelse haft en samarbejdsaftale med Danmarks Rederiforening om sekretariatsmæssig betjening. 

Kontakt

  1. Jakob Ullegård
    Direktør, Danmarks Rederiforening
    Mobil:  +45 5115 6008

Årsberetning 2017

  1. Årsberetning 2017

Find vej

Rederiforeningerne
Amaliegade 33
1256 - København K

T: +45 33 11 40 88
E: info@shipowners.dk