Organisation

Udvalg og arbejdsgrupper

Rederiforeningen arbejder med udgangspunkt i medlemsrederiernes hverdag, virkelighed og behov. Derfor har en stor del af organisationens arbejde sit udgangspunkt i en række udvalg, som består af ansatte i medlemsrederierne, der med indsigt i hvert sit faglige område lægger linjerne for og prioriterer Rederiforeningens arbejde.

Nedenfor er et lille udsnit af Rederiforeningens udvalg og arbejdsgrupper: