Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening har til formål at samle danske bilfærgerederier og varetage deres interesser. Foreningen blev stiftet den 16. februar 1968 som en arbejdsgiverforening, og i 1975 blev foreningen udvidet til også at være en brancheforening.

Foreningen optager virksomheder, der opererer bilfærger – dvs. skibe i fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og befordre mere end 12 passagerer.

Foreningen optager både private og offentlige virksomheder/selskaber, men offentlige virksomheder/selskaber kan alene optages som associerede medlemmer tilknyttet foreningens branchedel, hvor de modtager rådgivning og information om erhvervs-, miljø- og nautisk-tekniske forhold på lige fod med foreningens ordinære medlemmer.

Bilfærgernes Rederiforening er repræsenteret i en lang række maritime nævn og udvalg. Endvidere varetager foreningen færgerederiernes interesser over for de søfarende og deres organisationer, herunder overenskomster
og fagretlige spørgsmål.

Bilfærgernes Rederiforening har siden 1996 haft en samarbejdsaftale med Danmarks Rederiforening om sekretariatsmæssig betjening. Aftalen betyder, at de konkrete opgaver løses af medarbejdere i Danmarks Rederiforenings relevante afdelinger, men at Bilfærgernes Rederiforening er sikret autonomi, herunder muligheden for at fremme sager med særlig betydning for færgeområdet.

Kontakt

  1. Jakob Ullegård
    Direktør, Danmarks Rederiforening
    Mobil:  +45 5115 6008

Find vej

Rederiforeningerne
Amaliegade 33
1256 - København K

T: +45 33 11 40 88
E: info@shipowners.dk

Seneste årsberetning

  1. Færgefart i Danmark 2016