Udvalg og arbejdsgrupper

Rederiforeningen arbejder med udgangspunkt i medlemsrederiernes hverdag, virkelighed og behov. Derfor har en stor del af organisationens arbejde sit udgangspunkt i en række udvalg, som består af ansatte i medlemsrederierne, der med indsigt i hvert sit faglige område lægger linjerne for og prioriterer Rederiforeningens arbejde.

Hvert udvalg har sit eget område under menupunktet "Udvalg/arbejdsgrupper" (kun synligt for medlemmer af en af Rederiforeningerne), hvor dokumenter, møder og anden information er samlet.

Nedenfor er et lille udsnit af Rederiforeningens udvalg og arbejdsgrupper:

  • Assuranceudvalget
  • Erhvervsudvalget
  • Forhandlingsudvalget
  • Færgeudvalget
  • Retsudvalget
  • Teknisk Komité

Læs mere om de enkelte udvalg og arbejdsgruppers arbejde i menupunktet til venstre.

Find vej

Danmarks Rederiforening
Amaliegade 33
1256 - København K

T: +45 3311 4088
E: info@shipowners.dk

Bruxelles-kontor

Find vej til vores Bruxelles-kontor