Markedsadgang

Sunde konkurrenceforhold verden over er fundamentet for en internationalt arbejdende skibsfart som den danske, og indsatsen mod alle former for protektionisme er derfor en af Danmarks Rederiforenings grundpiller.

Således arbejder Danmarks Rederiforening for fri markedsadgang og fair konkurrence, så dansk skibsfarts globale aktiviteter og fortsatte vækst kan fastholdes.

De seneste årtiers globale, økonomiske vækst er skabt af frihandel, liberaliseringer og international arbejdsdeling i handelen med varer og tjenesteydelser. Her spiller den internationale skibsfart - og ikke mindst den globaliserede danske skibsfart - en central rolle. Transport til søs er helt enkelt en forudsætning for denne udvikling.

Skibsfarten er internationalt generelt karakteriseret ved liberale markedsvilkår sammenlignet med mange andre sektorer. Uanset dette er der dog fortsat lande, der fører en mere protektionistisk handelspolitik, ligesom der jævnligt opstår andre handelspolitiske problemer på det maritime område.

Fjerner barrierer

Danmarks Rederiforening søger konstant at kæmpe imod protektionisme og diskrimination i den maritime sektor i både nationale og internationale fora. Det sker i et godt samarbejde med danske og europæiske myndigheder, heriblandt Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Europa-Kommissionen.

EU-forståelse for skibsfarten

EU har i de seneste årtier vist stigende forståelse for skibsfartens særlige globale karakter og behovet for internationale løsninger. Man har erkendt, at skibsfarten er et verdensomspændende erhverv, der ikke, på samme måde som andre, passer ind i rammerne for det Indre Marked. Skibsfartspolitisk har det betydet, at EU i flere tilfælde har medvirket til at få åbnet markeder og forhindre markedsbegrænsende tiltag. Det er dog fortsat nødvendigt at have fokus på dette område.

WTO

Danmarks Rederiforening støtter bestræbelserne i World Trade Organization (WTO) på at opnå en aftale om maritime tjenesteydelser, men det er en forudsætning, at denne aftale medfører reelle og substantielle liberaliseringer. Alle væsentlige handelsnationer skal være omfattet af en aftale. De igangværende forhandlinger om en separat service-aftale kan være et skridt på vejen.


Regeringens nyeste handelspolitiske strategi, som skal støtte WTO's langsigtede arbejde med liberalisering til alle sider, er også offensiv. Samtidig kan der i EU indgås frihandels- og investeringsaftaler enkeltvist og regionalt med andre økonomier i verden. Trods vanskeligheder for WTO hæfter rederierne sig ved, at der fortsat er behov for liberalisering, og de holder derfor et vågent øje med, at vanskelige forhandlinger ikke frister til ny protektionisme.


Andre internationale organisationer

Danmarks Rederiforening søger gennem organisationer som OECD og ICC, internationale rederiorganisationer som ICS og ECSA og gennem dialog med nationale rederiforeninger at liberalisere markeder og dæmme op for protektionistiske og handelsskadende tiltag.

Kontakt

 1. Jakob Ullegård
  Direktør, Danmarks Rederiforening
  Mobil:  +45 5115 6008
 2. Jacob K. Clasen
  Underdirektør, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9214
  Mobil:  +45 3023 1973

Årsberetning

 1. DANSK SKIBSFART 2016 - Årsberetning
 2. DANISH SHIPPING 2016 - Annual Logbook