International skibsfartspolitik

Skibsfarten er klart Danmarks mest globaliserede erhverv. Mindre end 1/3 af rederiernes omsætning stammer fra sejlads til og fra Europa. Resten foregår på verdenshavene med USA, Kina, Japan og Afrika som de største markeder.

Længe før ordet globalisering kom med i ordbogen har international tankegang præget den danske søfart. Liberale handelsprincipper har været grundlaget for dansk skibsfartspolitik nationalt og internationalt lige så længe, som danske rederier har spillet en vigtig rolle i verdenshandelen.

International Maritime Organization

FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har i mere end 50 år fastsat internationale standarder og bindende regler om sikkerhed og miljø for skibsfarten. Hovedkvarteret ligger i London, og organisationen arbejder gennem komiteer og underkomiteer, som jævnligt mødes. 170 lande er medlem, og der kan træffes flertalsbeslutninger. Hvis et skib ikke lever op til de internationale regler, kan det være vanskeligt at sejle til andre lande, fordi havnestatskontrollen verden over har myndighed til at tilbageholde skibe, der ikke lever op til IMO`s internationale regler. 

EU

Danmarks Rederiforening har altid haft et internationalt fokus. EU's og i særdelshed Europaparlamentets stigende indflydelse har betydet, at Danmarks Rederiforening har styrket sin mangeårige tilstedeværelse og indsats i Bruxelles.

EU har i de seneste årtier vist stigende forståelse for skibsfartens særlige globale karakter og behovet for internationale løsninger. Man har erkendt, at skibsfarten er et verdensomspændende erhverv, der ikke, på samme måde som andre, passer ind i rammerne for det Indre Marked. Skibsfartspolitisk har det betydet, at EU i flere tilfælde har medvirket til at få åbnet markeder og forhindre markedsbegrænsende tiltag. Det er dog fortsat nødvendigt at have fokus på dette område.

Consultative Shipping Group

Et velfungerede samspil mellem rederier, myndigheder og regering har skabt en solid platform for Danmarks internationale indsats for at fastholde de frihandelsvilkår, som ikke alene har givet dansk skibsfart plads til at udvikle en stærk kvalitets-handelsflåde, der flytter hele ti procent af verdenshandelen, men som også har skabt en global transporteffektivitet uden sidestykke. Til gavn for alle.

Derfor er det næppe tilfældigt, at det blev Danmark (Søfartsstyrelsen), som i 2007 overtog formandskabet for det vigtige skibsfartpolitiske samarbejde CSG (Consultative Shipping Group) efter Storbritannien, som havde siddet i stolen siden gruppens start i 1960’erne.

CSG er forum for søfartsadministrationerne i vesteuropæiske lande og Japan, som nu er udvidet med Singapore, Canada, Polen og Sydkorea. Gruppen skal være i skibsfartspolitisk dialog med USA og har til opgave at holde et vågent øje med forsøg på protektionisme rundt om i verden. Samtidig giver møderne i gruppen mulighed for en god dialog om skibsfartspolitik i bredere forstand mellem myndighederne og med input fra erhvervet.

Kontakt

 1. Jakob Ullegård
  Direktør, Danmarks Rederiforening
  Mobil:  +45 5115 6008
 2. Jacob K. Clasen
  Underdirektør, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9214
  Mobil:  +45 3023 1973

Årsberetning

 1. DANSK SKIBSFART 2016 - Årsberetning
 2. DANISH SHIPPING 2016 - Annual Logbook