Dansk skibsfart kort fortalt

Langt størstedelen af verdens samlede transport af varer foregår ad søvejen. Det er oftest den mest økonomiske og miljørigtige transportform.

En betydelig del af disse varer har været ombord på et af de ca. 1.800 dansk-kontrolleret skibe. Danmark er således, trods vores beskedne størrelse, blandt verdens ti største søfartsnationer, og vores rederier transporterer alt fra computere, kaffe og korn til havvindmøller og havemøbler.

Den maritime erhvervsklynge, Det Blå Danmark, spiller en betydelig rolle for dansk økonomi og beskæftigelse og står for ca. 25 % af landets samlede eksport. De mere end 100 danske rederier alene tegner sig for ca. 20 % af Danmarks samlede eksport.

Dansk skibsfart er kendetegnet ved:

1.     Vi skaber værdi

Skibsfarten er rygraden i globaliseringen og fremmer vækst og udvikling over hele kloden. I Danmark tegner rederierne sig for ca. 20 % af den samlede eksport (203,9 mia. kr. i 2015). Rederibranchen er motoren i ‘Det Blå Danmark’, der skaber mere end 100.000 jobs over hele Danmark.

 

2.     Vi tager ansvar

Danmark er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, der bygger på ansvarlighed, høje standarder og ordentlige arbejdsvilkår – uanset nationalitet. Vi stræber efter løbende at reducere vores aftryk på klima og miljø og på at sikre global regulering, der gavner miljøet. Og i samarbejde med organisationer og regeringer, sætter vi ind for at bekæmpe korruption, snyd og pirateri.

 

3.     Vi er globale

Dansk skibsfart har hele verden som både arbejdsplads og markedsplads. Mere end 2/3 af rederiernes aktiviteter finder sted uden for Europa. For at opnå succes, skal danske rederier være både dygtigere og mere effektive end deres internationale konkurrenter. Fri og lige adgang til globale markeder samt stabile og konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for rederiernes succes. 

 

Kontakt

 1. Jakob Ullegård
  Direktør, Danmarks Rederiforening
  Mobil:  +45 5115 6008
 2. Jacob K. Clasen
  Underdirektør, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9214
  Mobil:  +45 3023 1973

Årsberetning

 1. DANSK SKIBSFART 2016 - Årsberetning
 2. DANISH SHIPPING 2016 - Annual Logbook

Statistik

 1. Danish Shipping Statistics - November 2016
 2. Skibsfarten i tal november 2016