Rådgivning og konfliktløsning

Rederiforeningens arbejdsmarkedsafdeling yder løbende rådgivning inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Vi bistår medlemmerne med løsning af sager vedrørende overenskomstfortolkning, ansættelser, ferie, graviditet/barsel, opsigelser og særligt beskyttede medarbejdere. 

I tilknytning hertil varetager afdelingens advokater medlemmernes interesser i forbindelse med tvisteløsning, herunder bl.a. i fagretlige sager om fortolkning af overenskomster og sager om individuelle ansættelsesforhold. Vi fører sager for medlemmerne både ved domstolene, faglig voldgift og Arbejdsretten.

Vidste du..

... at Rederiforeningens kursusafdeling afholder over 100 kurser årligt? Læs mere her.